Muzeul Aviatic Vizite

Muzeul Aviatic “Dumitru Dorin Prunariu”,  este o lucrare de mare anvergură, unic în țara și în Europa prin faptul ca este realizat numai de copii.

Muzeul cuprinde peste 300 de machete de aeronave, statice și zburatoare, realizat dupa cartea “Construcții Aeronautice Românești”, aparută în 1970, la editura Militară.


The „Dumitru Dorin Prunariu” Aviation Museum is a great work, unique in the country and in Europe, because it is made only by children.

The museum comprises over 300 aircraft, static and flying models, made after the book „Romanian Aeronautical Constructions”, published in 1970, at the Military Publishing House.


Le musée de l’aviation „Dumitru Dorin Prunariu” est un travail exceptionnel, unique dans le pays et en Europe, car il est réalisé uniquement par des enfants.

Le musée comprend plus de 300 avions, modèles statiques et volants, fabriqués après le livre „Constructions aéronautiques roumaines”, publié en 1970 à la Maison d’édition militaire.


 


MUZEUL AVIATIC 

INTRAREA SE FACE PENTRU MINIM 5 PERSOANE ȘI MAXIM 50, DAR ÎN GRUP ORGANIZAT DE 20 / 60/ 70 / 100 / 200 PERSOANE.
SE INTRĂ ȘI PE SERII COPII, CADRUL DIDACTIC SI ADULȚI SIMULTAN SAU COPIII INSOȚIȚI DE CADRUL DIDACTIC ȘI APOI ADULȚI.
TOTUL SE STABILEȘTE LA FATA LOCULUI.

REGULAMENT ORDINE INTERIOARĂ

  • NU SE ATING MACHETELE EXPUSE
  • CINE STRICĂ O MACHETĂ SAU UN ALT OBIECT EXPUS PLĂTEȘTE
  • SE INTRĂ DOAR ÎN ȘIR INDIAN, UNUL ÎN SPATELE CELUILALT
  • INTERZIS CU MÂNCAREA ÎN INCINTA MUZEULUI
  • INTERZIS ÎMBRÂNCEALA ÎN INCINTA MUZEULUI

CINE NU SE SUPUNE REGURILOR NU SUNT PRIMIȚI ÎN MUZEU.

Programari Muzeu Aviatic doar pe :

e-mail / rachete_nicu@yahoo.com

VĂ RUGĂM  SUNAȚI ÎN INTERVAL ORAR Luni – Vineri

9.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00 ( doar cu programare telefonică).

PENTRU PROGRAMARI TELEFONICE…

Tel. 0739/173036

Dacă nu răspundem lăsați un sms pe mobil sau e-mail, vă vom contacta înapoi noi.

SÂMBĂTA  – 9.00 – 12.00 ( doar cu programare telefonică).

 

DUMINICA – 9.00 – 13.00 ( doar cu programare telefonică).

  • MUZEUL AVIATIC POATE FII ÎNCHIS DOAR DACĂ PROFESORII CERCURILOR DE AEROMODELE – RACHETOMODELE SUNT PLECATI LA COMPETIȚII SPORTIVE SAU ÎN CONCEDIU MEDICAL / ODIHNĂ.
    ——————————————————————————–

THE AVIATION MUSEUM

Entry is for minimum 5 people and up to 50, but in a group of 20 people.

INNER ORDER REGULATION

DO NOT ATING MACHETS EXPOSED
WHO STRIKE A MACHET OR ANOTHER OBJECT EXPOSE PAID
ONLY IN INDIA, ONE IN THE CELEBRATION
PROHIBITED FROM MUSIC IN THE MUSEUM
FORBIDDEN PROHIBITION IN THE MUSEUM

WHO DOES NOT SUPPORT THE REGISTERS ARE NOT RECEIVED IN THE MUSEUM.

Airplane Museum Programming only on:

e-mail / rachete_nicu@yahoo.com

PLEASE SUCK YOU IN TIME INTERVIEW

8.30 – 11.30

FOR TELEPHONE PROGRAMS …

Goal. 0739/173036 or 0245-761038

SUMMER 10.00 – 12.00 – Only with mobile phone programming.

SUN – CLOSE – CLOSE

THE AVIATION MUSEUM CAN BE CLOSED ONLY IF TEACHERS OF AIRCRAFT AIR – RACHETOMODELS ARE FLYING TO SPORTS COMPETITIONS OR MEDICAL / LOCAL HOSTING.

———————————————————————————-

L’entrée est pour un minimum de 5 personnes et jusqu’à 50, mais dans un groupe de 20 personnes.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR

NE PAS EXPOSER LES MACHETS
QUI GRÈVE UN MACHET OU UN AUTRE OBJET EXPOSÉ PAYÉ
UNIQUEMENT EN INDE, UN DANS LA CÉLÉBRATION
INTERDIT DE LA MUSIQUE AU MUSÉE
INTERDICTION INTERDITE AU MUSÉE

QUI NE SUPPORTE PAS LES REGISTRES NE SONT PAS REÇUS AU MUSÉE.

Programmation du musée de l’avion uniquement sur:

courriel / rachete_nicu@yahoo.com

VEUILLEZ VOUS SUCER EN TEMPS ENTREVUE

8h30 – 11h30 / 15h00 – 17h00

POUR LES PROGRAMMES TELEPHONIQUES …

Tél. 0739/173036 ou 0245-761038

ÉTÉ 10h00 – 12h00 – Uniquement avec programmation par téléphone portable.

SOLEIL – PROCHE – PROCHE

LE MUSÉE DE L’AVIATION NE PEUT ÊTRE FERMÉ QUE SI LES ENSEIGNANTS DE L’AIR D’AÉRONEF – LES RACHETOMODELS RENDENT À DES COMPÉTITIONS SPORTIVES OU À L’HÉBERGEMENT MÉDICAL / LOCAL.

 


Muzeul are o secțiune care cuprinde diplome, medalii, afise, trofee, insigne și uniforme cu caracter aviatic, vizitatorii pot avea acces la cele 5 aeronave reale, aflate în parcul Clubului Copiilor Pucioasa și pot urmării demonstrații de zbor realizate cu exponate din muzeu, pe pista special amenajata în incinta acesteia, doar dacă timpul este favorabil zborului. Pista este folosită de asemenea și ca helioport.

Mai avem o pista pe dealul Motaianca – fost poligon, pentru aeromodele radiocomandate.

Cu un palmares impresionant în cei peste 60 de ani, la aceasta activitate s-au perindat mii de elevi, cel care a fost și a creat acestea Dumitru Diaconescu – Maestru Emerit al Sportului, Cetatean de Onoare al Orasului Pucioasa, initiator si realizator al Muzeului Aviatic si al concursului Memorial ” Henri Coanda”, cel care i-a fost in de aproape a fost profesorul Popa C-tin Tiberiu-actualmente Consilier Local al  Orașului Pucioasa .

În anul 1977, a fost inaugurat muzeul in prezenta a numeroase personalitati (generali si ofiteri din comandamentul aviatiei civile si militare).Deasemenea a fost prezent la inaugurare academicianul Elie Carafoli, al doilea savant dupa marele inventator al aparatului de zbor cu reactie Henri Coanda.

Pasionații aeromodelisti de la Pucioasa, au realizat în anul 2006, numeroase acțiuni destinate sărbătoririi “Centenarului Aviației Române”, cu acest prilej fiind emise peste 400 de medalii, 400 de insigne ale Pionierilor Aviației (Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Henri Coanda).

În incinta clubului a fost dezvelit Monumentul Pionierilor Aviatiei.

Domnu Profesor Diaconescu Dumitru, a încetat din viata la vârsta de 71  ani, chiar în Muzeul Aviatic, acolo unde a iubit aviatia mică.Iar în urma sa a ramas o pasiune care a fost transmisă celor 2 copii ai săi Sandu și Nicolae profesori de aeromodele și rachetomodele în cadrul Clubului Copiilor și ei la randul lor,  au urmași Alexandra și Mario Diaconescu vor duce mai de parte gloria modelismul din Pucioasa.

————————————————————————————-

În anul 2015, am reușit să scoatem cartea profesorului post mortem Dumitru Diaconescu – Aeromodelism la Pucioasa – Tradiție și legendă .

Lansarea cărții sa făcut în prezenta concurentilor și a oficialităților locale din cadrul Concursului Național de Modelism Memorial Henri Coandă, de catre fii Sandu și Nicolae Diaconescu.

Sponsor Principali :  U.A.T. Pucioasa și C.A.R. Pensionari Pucioasa.


The museum has a section containing diplomas, medals, posters, trophies, badges and uniforms with aviation character, visitors can access the 5 real airplanes in Pucioasa Children’s Park and can follow flying demonstrations made with exhibits from the museum on the runway specially arranged in its premises, unless time is favorable to the flight. The track is also used as a heliport. We still have a runway on Motaianca hill – a former polygon, for radio-controlled airplanes. With an impressive track record of over 60 years, thousands of students have traveled to this activity, the one that was created by them, Dumitru Diaconescu – Emeritus Master of Sport, Honorary Citizen of the City of Pucioasa, initiator and developer of the Museum Aviation and the Henri Coanda Memorial, the one who was close to being Professor Popa C-tin Tiberiu-currently Local Councilor of Pucioasa City. In 1977, the museum was inaugurated in the presence of numerous personalities (generals and officers from the Civil and Military Aviation Command). Academician Elie Carafoli, the second scholar of the great inventor of the Henri Coanda Response Flight Instrument, was also present at the inauguration. The airplane enthusiasts from Pucioasa, in 2006, carried out numerous actions meant to celebrate the „Romanian Aviation Centenary”, with over 400 medals, 400 aviation pioneers insignia (Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Henri Coanda) being issued. The Aviation Pioneers Monument was unveiled within the club. Professor Diaconescu Dumitru, he died at the age of 71, even in the Aviation Museum, where he loved small aviation. And after he remained a passion that was passed to his two children Sandu and Nicolae airplane teachers and rachetomods in the Children’s Club, and they, in turn, follow Alexandra and Mario Diaconescu, will lead to the glory of Pucioasa modelism. —————————– In 2015, we were able to take out the post-mortem teacher’s book Dumitru Diaconescu – Aeromodelism at Pucioasa – Tradition and legend. The launch of the book was made in the presence of the contestants and local officials of the National Contest of Memorialization Modelism Henri Coandă, by Sandu and Nicolae Diaconescu. Sponsor Principal: U.A.T. Pucioasa and C.A.R. Retired Pucioasa.
————————————————————————————-
Le musée comporte une section contenant des diplômes, des médailles, des affiches, des trophées, des badges et des uniformes à caractère aéronautique. Les visiteurs peuvent accéder aux 5 véritables avions du parc pour enfants de Pucioasa et suivre des démonstrations aériennes avec des expositions du musée la piste spécialement aménagée dans ses locaux, sauf si le temps le permet. La piste est également utilisée comme héliport. Nous avons encore une piste sur la colline de Motaianca – un ancien polygone pour avions radiocommandés. Dumitru Diaconescu, maître émérite des sports, citoyen d’honneur de la ville de Pucioasa, initiateur et développeur du musée, compte des milliers d’étudiants qui ont fait leurs preuves depuis plus de 60 ans. Aviation et le mémorial Henri Coanda, qui était proche du professeur Popa C-tin Tiberiu, actuellement conseiller municipal de la ville de Pucioasa. Le musée a été inauguré en 1977 en présence de nombreuses personnalités (généraux et officiers du commandement de l’aviation civile et militaire) et de l’académicien Elie Carafoli, deuxième chercheur du grand inventeur de l’instrument de vol à réaction Henri Coanda, était également présent à l’inauguration. Les passionnés d’avions de Pucioasa ont mené en 2006 de nombreuses actions destinées à célébrer le „Centenaire de l’aviation roumaine”, avec plus de 400 médailles et 400 insignes de pionniers de l’aviation (Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Henri Coanda). Le monument des pionniers de l’aviation a été dévoilé au sein du club. Professeur Diaconescu Dumitru, il est décédé à l’âge de 71 ans, même au musée de l’aviation, où il aimait la petite aviation, avant de rester une passion transmise à ses deux enfants, les professeurs d’avions Sandu et Nicolae. et rachetomods au club des enfants, qui suivront à leur tour Alexandra et Mario Diaconescu, mèneront à la gloire du modélisme de Pucioasa. —————————– En 2015, nous avons pu sortir le livre de l’instructeur post-mortem Dumitru Diaconescu – L’aéromodélisme à Pucioasa – Tradition et légende. Le lancement du livre a été réalisé en présence des candidats et des responsables locaux du Concours national de commémoration du modelisme Henri Coandă, de Sandu et Nicolae Diaconescu. Principal sponsor: U.A.T. Pucioasa et C.A.R. Retraité Pucioasa.

11128848_823290327759365_5959502935498282047_o

11111989_10205469404909341_6506473638493860133_o

10408020_10205469403429304_1005639329415283881_n

11143427_10205469401989268_8407597584231888341_o

 

2 comentarii la „Muzeul Aviatic Vizite”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Activitati de modelism din Pucioasa